Neuro -utvecklingsstörningen Uppmärksamhetsuppmärksamhet Hyperaktivitetsstörning (ADHD) påverkar både barn och vuxna. Det är en störning markerad av ett återkommande mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som hindrar daglig funktion i olika sammanhang. En fullständig undersökning av ADHD innebär vanligtvis en grundlig utvärdering av en patients medicinska, psykiatriska och utbildningshistoria samt ett antal beteendemässiga och kognitiva tester. Även om det inte finns något enda test för ADHD, finns det flera som kan användas för att bestämma störningen. Möta här adhd utredning

Medicinsk historia: För att utesluta andra sjukdomar inklusive dysfunktion i sköldkörteln, sömnstörningar eller ångest som kan likna ADHD -symtom, är en fullständig medicinsk historia nödvändig. Vanligtvis kan en läkare fråga om patientens prenatal, postnatal och utvecklingshistoria samt alla medicinska eller psykiska hälsoproblem som drivs i familjen.

Psykologisk bedömning: Patientens beteendesymtom är den viktigaste faktorn för diagnosen ADHD. Psykologiska bedömningar kan hjälpa till att identifiera tecken på verkställande funktionsunderskott, såsom dålig tidshantering, dålig planering och hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. Utvärderingen utförs normalt av kliniska psykologer eller neuropsykologer och kan inkludera standardiserade beteendemässiga skalor, kliniska intervjuer och beteendeobservationer.

Utvärdering av en persons utbildningsprestanda: ADHD kan ha en stor inverkan. Utbildningsutvärderingar kan hjälpa till att identifiera eventuella inlärningsutmaningar eller andra akademiska begränsningar som kan orsaka en patients ADHD -symtom. Standardiserade bedömningar av kognitiv funktion, såsom underrättelsetester, akademiska prestationstester och mått på uppmärksamhet och minne, kan vara en del av undersökningen.

Testning av beteende och kognition: Ett antal beteendemässiga och kognitiva tester kan utföras för att fastställa särskilda symtom på ADHD, som ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Dessa tentor kan stödja en ADHD -diagnos och hjälpa till att skilja den från andra sjukdomar som kan förekomma med jämförbara symtom. Testerna kan inkludera Stroop -testet, som mäter patientens förmåga att kontrollera automatiska reaktioner, kontinuerliga prestandatester (CPT), som mäter patientens förmåga att upprätthålla uppmärksamhet och undertrycka impulsiva svar.

En tvärvetenskaplig strategi är nödvändig för undersökning av ADHD, som involverar kliniker från många discipliner, såsom psykiatriker, psykologer, barnläkare och lärare. Undersökningens mål är att utvärdera patientens symtom, upptäcka alla underliggande medicinska eller mentala hälsoproblem och välja den bästa handlingen för terapi. Beroende på patientens unika behov och omständigheter innebär behandling för ADHD ofta medicinering, beteendeterapi och utbildningsaktiviteter.

Sammanfattningsvis kräver en bra diagnos av ADHD en grundlig undersökning eftersom det är ett komplicerat tillstånd. En ADHD -utredning måste innehålla en fullständig medicinsk historia, psykologisk undersökning, utbildningsutvärdering och beteendemässig och kognitiv testning. Kliniker kan exakt diagnostisera och behandla sjukdomen med hjälp av en tvärvetenskaplig strategi, vilket förbättrar patientens livskvalitet och allmänna välbefinnande.